Shirt sponsors

Kalender

ma di wo do vr za zo
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
26
29

Sponsors

Login

Kort verslag Algemene Ledenvergadering 2023

Algemene Ledenvergadering

TWC Weert

 

Op donderdag 9 februari heeft de Algemene Ledenvergadering van TWC Weert plaatsgevonden. Bij de vergadering 62 leden aanwezig. We zijn blij met deze grote opkomst zeker omdat op het laatste moment een aantal leden zich heeft moeten afmelden ivm griep. De vergadering is goed verlopen. We merken dat zaken steeds beter zijn gestructureerd en geregeld waardoor er minder discussie ontstaat in de vergadering. Dit geeft ook ruimte om naast de noodzakelijk plichtplegingen de vergadering wederom te verrijken met een gastspreker. Dit jaar hadden we Olaf van der Zanden bereid gevonden om als gastspreker op te treden.

Olaf nam ons mee in de wereld van voeding en sport en met name ook welke fabels er bestaan. Er werd enorm veel informatie gedeeld over gevolgen van voeding, Olaf had dan ook gedurende 45 minuten de volle aandacht van de aanwezige. Het is bijna onmogelijk alle informatie op te nemen. Mochten er leden zijn die het nog eens willen nalezen, de presentatie van Olaf tref je aan op het intranet onder de stukken van de jaarvergadering. Olaf nogmaals hartelijk dank namens alle leden van TWC Weert. 

De invulling van de gastspreker werd door de vergadering enorm gewaardeerd en zal de komende jaren gecontinueerd worden waarbij we er naar streven om te starten met de vergadering en te eindigen met een gastspreker. Aanbevelingen voor onderwerpen of specifieke gastsprekers zijn van harte welkom. 

Tijdens het officiële deel van de vergadering zijn de volgende punten aan de orde geweest:

 • De stand van zaken van het aantal leden en nieuwe leden.
 • De notulen van de vorige vergadering zijn vastgesteld. Openstaande punten; Smoelenboek en Navigatietraining worden gedurende het seizoen opgepakt.
 • Er is uitleg gegeven over de toegekende aanvraag BOSA subsidie.
 • De potentiële samenwerking met Toerclub Stiphout is toegelicht.
 • Het tijdschema voor de aanschaf nieuwe kleding is toegelicht door de commissie.
 • Aansprakelijkheid tijdens evenementen is gewijzigd. Hiervoor is aandacht bij de evenementen van TWC Weert.
 • De vergadering ondersteund de vraag van de gemeente Weert/ Bosgroep om onderhoud/aanpassingen te doen in 2023 aan de MTB Route Weert.
 • Bestuurslid Theo is afgetreden, de voorzitter heeft Theo bedankt voor zijn geweldige en accurate inzet in de afgelopen zeven jaar. Roel Saes is voorgedragen als nieuw bestuurslid en bij acclamatie benoemd voor een periode van drie jaar. 
 • Er is stil gestaan bij seizoen 2022. Over het algemeen is dat seizoen goed verlopen. De wegkapiteins gaan hun rol steeds beter invullen, ook in 2023 zal hier weer veel aandacht voor zijn. 
 • De commissie veiligheid was over het algemeen tevreden over het seizoen 2022. Een aantal aanbevelingen zijn gegeven en opgepakt door het bestuur en wordt besproken met de wegkapiteins.  Een aantal wegkapiteins zijn gestopt en er worden nu nieuwe wegkapiteins geworven. 
 • De commissieveiligheid wordt belangrijker gemaakt. De aansturing van de wegkapiteins wordt ondergebracht bij de commissie veiligheid. 
 • De penningmeester heeft verantwoording afgelegd over de financiën. De kascommissie heeft verslag gedaan van hun bevindingen. De vergadering heeft de penningmeester en Bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid in 2022. 
 • Roel is afgetreden als lid van de kascommissie en Robbert Jan is bij acclamatie benoemd als nieuw lid. 
 • De kalender voor het nieuwe fietsseizoen is vastgesteld er zijn weinig wijzigingen t.o.v. vorig jaar. De evenementen zijn vastgesteld.
 • Voor het lang weekend Lenk en het weekend Rursee hebben de commissie toelichting gegeven wat de bedoeling is. Binnenkort kunnen leden zich hier voor opgeven.
 • Presentatie Limburgiabier door uitreiking van het eerste flesje aan de Juriaan Maarse. Limburgiabier zal en een rode draad vormen door het seizoen 2023. Er is een film getoond van het productieproces en de website www.limburgiabier.nl is gelanceerd.
 • Van de rondvraag is geen gebruik gemaakt. Na de vergadering is wel het verzoek ingediend om voor de verstaanbaarheid volgende jaren een microfoon te gebruiken. 

Om 22:30 uur is de vergadering gesloten. 

Legetøj og BørnetøjTurtle