Hier de link naar de foto's en de link naar de video van de Land van Horne MTB toertocht 2019.

Shirt sponsors

Kalender

Sponsors

Login

Gedragscode en veiligheid voor leden van Toer- en WielerClub Weert

Gedrag- en Veiligheidscode TWC Weert

versie 29 februari 2016

Om onze clubritten voor ieder lid zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen en het voor de leiders gemakkelijker te maken hebben we een gedragscode voor onze leden opgesteld.

Gedragscode

 1. We zijn een toerclub en geen prestatieve vereniging.
 2. De snelheid wordt aangegeven door de leiders. Indien een lid tijdens de rit door de leider voor de tweede keer gewaarschuwd wordt, betekent dit dat dit lid tijdens deze rit niet meer op kop mag rijden.
 3. Ieder lid volgt de instructies van de leiders met onthouding van commentaar.
 4. Iedereen die wil mag beurtelings op kop rijden.
 5. Bij zware omstandigheden wordt verondersteld dat de sterkste rijders het kopwerk verrichten.
 6. Na bochten dient niet onmiddellijk te worden aangezet. Wacht hiermee tot iedereen de bocht gepasseerd heeft en de groep weer compleet is.
 7. De rijders van de tweede lijn laten de voorrijders gaan als deze zich niet aan de afgesproken snelheid houden.
 8. Bij bergopwaarts en viaducten wordt bovenaan gewacht om te hergroeperen. Zorg er wel voor dat de weg vrij blijft. Na het passeren van een viaduct rijden de eersten rustig door totdat de groep weer compleet is.
 9. Zwakkere rijders die meerdere malen het tempo niet hebben kunnen volgen worden geacht op de tweede of derde rij te gaan fietsen. De rest van de groep houdt met het tempo dan rekening met deze rijders.
 10. De leiders geven aan wanneer er een eetpauze wordt ingelast. Tijdens de eetpauze wordt er rustig door gereden. Etensresten en verpakkingen nemen de leden mee naar huis en worden niet aan de natuur toevertrouwd.
 11. Altijd geldt: “samen uit, samen thuis”. Niemand achterlaten die het tempo niet kan volgen. Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie.

Veiligheid

Veiligheid boven alles

 1. Iedereen rijdt voor zijn eigen verantwoording. Het bestuur kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
 2. Iedereen houdt zich aan de verkeersregels. In België zijn vanaf 2012 extra regels van toepassing voor rijden in een groep:
  1. De leiders dragen om de linker arm een band met de tekst "wegkapitein".
  2. Groepen fietsers mogen op de weg blijven rijden ook al is er sprake van een fietspad. Voorwaarde hierbij is dat gegroepeerd wordt gereden.
  3. Groepen fietsers mogen naast elkaar fietsen maar mogen niet meer dan de helft van de weg in beslag nemen. Bij smallere wegen ben je dus verplciht achter elkaar te gaan rijden met een aangepste snelheid van maximaal 30 km/uur.
 3. In de bebouwde kom snelheid aanpassen tot maximaal 30 km per uur.
 4. Bij rode verkeerslichten staan we stil.
 5. Nooit abrupt van richting veranderen of plots remmen. Bij twijfel rechtdoor indien mogelijk,
 6. Tijdens de ritten twee aan twee fietsen alleen als de weg of fietspad dit toestaat,
 7. Als de groep te groot is, meer dan 20 fietsers, deze splitsen. 
 8. Tegenliggers en obstakels worden duidelijk en tijdig aangegeven. Waarschuwingen worden herhaald zodat deze door iedereen zijn waar te nemen. Bijvoorbeeld fietsers voor, auto tegen,auto achter, fietsers tegen.
 9. Ervaren rijders geven nieuwe leden instructies hoe te rijden in een groep. Dit om de veiligheid voor iedereen te bevorderen.
 10. Iedereen moet zorgen dat zijn fiets en toebehoren in goede staat van onderhoud zijn.

Snelheidsgroepen

Vanaf het seizoen 2018 wordt in vier snelheidsgroepen gereden, de A, B, C en D groep. 

Afspraken omtrent snelheidsgroepen:

 • De A en B groep verzamelen op hetzelfde tijdstiip op de aangegeven startplaats
 • De A groep vertrekt op het aangegeven tijdstip in de kalender en de B groep volgt een minuut later, gevolgd door de C en D groep.
 • Elke groep heeft minimaal twee leiders. Zijn er onvoldoende leiders aanwezig dan nemen de aanwezig bestuursleden deze functie waar. Zijn er dan nog steeds onvoldoende leiders dan worden dagleiders aangesteld
 • Elke groep stelt per rit een routeleider aan die gedurende de rit vooraan in het peloton zal rijden om tijdig de richting aan te kunnen geven.

Versie: 30 januari 2019

Legetøj og BørnetøjTurtle