Zondag 10 november

Sfeerimpressie 2023: 

Video door Stefan Video Productions

Shirt sponsors

Cafe Tramhalt
BikeTotaal Vlassak

Kalender

ma di wo do vr za zo
3
7
10
21
22
24
28
29

Sponsors

Het Energiebureau

Login

Gedragscode en veiligheid voor leden van Toer- en WielerClub Weert

Gedrag- en Veiligheidscode TWC Weert

versie 3 maart 2023

Om onze clubritten voor ieder lid zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen en het voor de leiders gemakkelijker te maken hebben we een gedragscode voor onze leden opgesteld.

 

Gedragscode 

 1. We zijn een toerclub en geen prestatieve vereniging.

 2. Ieder lid volgt de instructies van de wegkapiteins met onthouding van commentaar.

 3. De snelheid wordt aangegeven door de wegkapiteins.

 4. Iedereen die wil mag beurtelings op kop rijden.

 5. Na een bocht dient niet onmiddellijk te worden aangezet. Wacht hiermee tot iedereen de bocht gepasseerd is en de groep weer compleet is. Achterom

  kijken of dit ook echt het geval is.

 6. De rijders van de tweede lijn laten de voorrijders gaan als deze zich niet aan de afgesproken snelheid houden.

 7. Bij bergop en viaducten wordt bovenaan altijd gewacht om te hergroeperen, zorg er wel voor dat de weg vrij blijft. Na het passeren van een viaduct rustig doorrijden totdat de groep weer compleet is. Achterom kijken of dit ook echt het geval is.

 8. Minder snelle rijders die meerdere malen het tempo niet kunnen volgen, worden geacht op de tweede of derde rij te gaan fietsen. De rest van de groep houdt met het tempo dan rekening met deze rijders.

 9. De leiders wegkapiteins geven aan wanneer er een eetpauze wordt ingelast. De wegkapiteins bepalen: afstappen of rustiger doorrijden. Etensresten en verpakkingen nemen de leden mee naar huis en worden niet aan de natuur toevertrouwd, dit is strafbaar.

 10. Wanneer een fluitsignaal klinkt, houden alle rijders de benen stil en wachten de instructies van de wegkapitein af.

 11. Altijd geldt: “Samen uit, samen thuis!”. Indien een rijder wil afhaken dan doet hij dat, vooraf, in overleg met de wegkapiteins. Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie. We laten niemand achter die het tempo niet kan volgen of om een andere reden moet afhaken.

 

Veiligheid

 1. Veiligheid gaat boven alles.

 2. Iedereen rijdt op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld.

 3. Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.

 4. In de bebouwde kom snelheid aanpassen.

 5. Bij rode verkeerslichten staan we stil.

 6. Nooit abrupt van richting veranderen of plots remmen. Bij twijfel rechtdoor indien mogelijk.

 7. Tijdens de ritten twee aan twee fietsen als de weg of fietspad dit toestaat.

 8. De groep is maximaal 12 fietsers groot. Wanneer er meer fietsers zijn dan splitsen de wegkapiteins de groep op.

 9. Ter bevordering van de veiligheid geven we nieuwe leden instructies en tips hoe veilig te rijden.

 10. Zorg dat fiets en toebehoren in goede staat verkeren.

 11. Tegenliggers en obstakels worden altijd duidelijk aangegeven.

 12. Ritsen:
Afspraak bij ritsen: Als jij links fietst, ga je achter de persoon fietsen die rechts naast je fietst.
Ritsen1 Ritsen2

 

We gebruiken de tekens, van de NTFU, bij fietsen in groepsverband:

 • STOPPEN: Voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept “STOP”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • FOUT:  Voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept “FOUT”. Groep geeft roep door naar achteren

 • WEG VRIJ: Voorrijder steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept “VRIJ”. Groep geeft roep door naar achteren. RECHTDOOR: Voorrijder roept “RECHTDOOR”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • AFSLAAN: Voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept “LINKS” of “RECHTS”. Groep geeft roep door naar achteren. Achterrijder steekt ook arm uit.

 • OBSTAKEL RECHTS/INHALEN: Voorrijder roept “VOOR”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • TEGENLIGGER/ LINKS OP DE WEG: “TEGEN”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • OBSTAKEL IN OP WEGDEK: Voorrijder roept naam obstakel en wijst ernaar. Groep geeft roep door naar achteren.

 • ACHTER ELKAAR RIJDEN: Voorrijder roept “RITSEN”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • INGEHAALD WORDEN: Achterrijder roept “ACHTER”. Groep geeft roep door naar voren.

 • PROBLEMEN: betrokkenen roept “LEK”.

Snelheidsgroepen

Seizoen 2024:

Groep

Afstanden

Gemiddelde snelheid

Vertrektijd

Locatie

A1

routes 90 – 100 km

31 km/u

8:30 uur

Bassin - Voormaling Café 't Anker

A2

routes 90 – 100 km

30 km/u

8:30 uur

Bassin - Voormaling Café 't Anker

B1 + B2

routes 90 – 100 km

28 – 29 km/u

8:30 uur

Bassin - Voormalig café Brewpub

C1

routes 60 – 80 km

28 – 29 km/u

8:30 uur

Bassin - Restaurant Denver

C2

routes 60 – 80 km

26 – 27 km/u

8:30 uur

Bassin - Restaurant Denver

D1

routes 50 – 70 km

26 – 27 km/u

9:00 uur

Bassin 

D2

routes 40 – 60 km

24 – 25 km/u

9.00 uur

Bassin

Startlocatie:

Opstelplaats

 

Afspraken omtrent snelheidsgroepen:

 • De A groep vertrekt als eerste, de volgende groepen vertrekken steeds een minuut later.
 • De wegkapitein wijst voor elke rit een navigator aan. Deze rijdt op rij 1,2, 3 of 4 en geeft de richting aan door middel van de eerder beschrevenNTFU tekens.
 • Elke groep heeft twee wegkapiteins. Zijn er onvoldoende wegkapiteins, dan wijst de groep een dagleider aan, welke de taken van de wegkapitein waarneemt.
 •  De afzonderlijke snelheidsgroepen mogen elkaar passeren conform de volgende procedure:
  • De snellere groep nadert de voorste groep pas als er voldoende ruimte en overzicht is om veilig te passeren,
  • De snellere groep geeft met diverse belsignalen aan dat ze de langzamere groep nadert,
  • De deelnemers van beide groepen gaan achter elkaar fietsen,
  • De achterste wegkapitein geeft met een dubbel fluitsignaal aan dat de snelle groep mag inhalen. 
  • De voorste groep houdt de benen stil totdat de achteropkomende groep is gepasseerd,
  • De snelle groep passeert de voorgaande groep zo snel mogelijk,
  • De ingehaalde groep gaat pas weer op snelheid fietsen als de afstand tot de voorgaande groep minimaal 250 meter is,
  • Het is niet toegestaan van groep te wisselen bij het passeren. 

 

Legetøj og BørnetøjTurtle