Shirt sponsors

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31

Sponsors

Login

Gedragscode en veiligheid voor leden van Toer- en WielerClub Weert

Gedrag- en Veiligheidscode TWC Weert

versie 2 maarti 2020

Om onze clubritten voor ieder lid zo prettig en veilig mogelijk te laten verlopen en het voor de leiders gemakkelijker te maken hebben we een gedragscode voor onze leden opgesteld.

 

Gedragscode

 

 • We zijn een toerclub en geen prestatieve vereniging.

 • Ieder lid volgt de instructies van de wegkapiteins met onthouding van commentaar.

 • De snelheid wordt aangegeven door de wegkapiteins.

 • Iedereen die wil mag beurtelings op kop rijden.

 • Na een bocht dient niet onmiddellijk te worden aangezet. Wacht hiermee tot iedereen de bocht gepasseerd is en de groep weer compleet is. Achterom

  kijken of dit ook echt het geval is.

 • De rijders van de tweede lijn laten de voorrijders gaan als deze zich niet aan de afgesproken snelheid houden.

 • Bij bergop en viaducten wordt bovenaan altijd gewacht om te hergroeperen, zorg er wel voor dat de weg vrij blijft. Na het passeren van een viaduct rustig doorrijden totdat de groep weer compleet is. Achterom kijken of dit ook echt het geval is.

 • Minder snelle rijders die meerdere malen het tempo niet kunnen volgen, worden geacht op de tweede of derde rij te gaan fietsen. De rest van de groep houdt met het tempo dan rekening met deze rijders.

 • De leiders wegkapiteins geven aan wanneer er een eetpauze wordt ingelast. De wegkapiteins bepalen: afstappen of rustiger doorrijden. Etensresten en verpakkingen nemen de leden mee naar huis en worden niet aan de natuur toevertrouwd, dit is strafbaar.

 • Wanneer een fluitsignaal klinkt, houden alle rijders de benen stil en wachten de instructies van de wegkapitein af.

 • Altijd geldt: “Samen uit, samen thuis!”. Indien een rijder wil afhaken dan doet hij dat, vooraf, in overleg met de wegkapiteins. Bij pech wordt er gewacht en geholpen bij de reparatie. We laten niemand achter die het tempo niet kan volgen of om een andere reden moet afhaken.

 

Veiligheid

 1. Veiligheid gaat boven alles.

 2. Iedereen rijdt op eigen verantwoordelijkheid. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld.

 3. Iedereen houdt zich aan de verkeersregels.

 4. In de bebouwdekom snelheid aanpassen.

 5. Bij rode verkeerslichten staan we stil.

 6. Nooit abrupt vanrichting veranderen of plots remmen. Bij twijfel rechtdoor indien mogelijk.

 7. Tijdens de ritten twee aan twee fietsen als de weg of fietspad dit toestaat.

 8. De groep is maximaal 12 fietsers groot. Wanneer er meer fietsers zijn splitsen de wegkapiteins de groep op.

 9. Ter bevordering van de veiligheid geven we nieuwe leden instructies en tips hoe veilig te rijden.

 10. Zorg dat fiets en toebehoren in goede staat verkeren.

 11. Tegenliggers en obstakels worden altijd duidelijk aangegeven.

 

We gebruiken de tekens, van de NTFU, bij fietsen in groepsverband:

 • STOPPEN: Voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept “STOP”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • FOUT:  Voorrijder steekt linkerarm omhoog en roept “FOUT”. Groep geeft roep door naar achteren

 • WEG VRIJ: Voorrijder steekt linkerarm omhoog, wuift naar voren en roept “VRIJ”. Groep geeft roep door naar achteren. RECHTDOOR: Voorrijder roept “RECHTDOOR”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • AFSLAAN: Voorrijder steekt arm naar links of rechts en roept “LINKS” of “RECHTS”. Groep geeft roep door naar achteren. Achterrijder steekt ook arm uit.

 • OBSTAKEL RECHTS/INHALEN: Voorrijder roept “VOOR”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • TEGENLIGGER/ LINKS OP DE WEG: “TEGEN”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • OBSTAKEL IN OP WEGDEK: Voorrijder roept naam obstakel en wijst ernaar. Groep geeft roep door naar achteren.

 • ACHTER ELKAAR RIJDEN: Voorrijder roept “RITSEN”. Groep geeft roep door naar achteren.

 • INGEHAALD WORDEN: Achterrijder roept “ACHTER”. Groep geeft roep door naar voren.

 • PROBLEMEN: betrokkenen roept “LEK”.

Snelheidsgroepen

 • We rijden in vier snelheidsgroepen, de A, B, C en D groep.

 • Gemiddelde snelheid A: 30+, B: 28-29, C: 26-27, D:24-25.

 • A + B groep rijden 100 km, soms een langere route

 • C groep rijdt rond de 70-80 km, soms 100 km

 • D groep rijdt rond de 40-60 km (stemmen onderling af).

 1. Afspraken omtrent snelheidsgroepen:

  • De groepen verzamelen op het zelfde tijdstip op de aangegeven startplaats (Tenzij in de app-groep anders is afgesproken).

  • De A en B groep rijden meestal dezelfde route en afstand. De C groep rijdt, deels dezelfde route, maar een kortere afstand. De D groep rijdt een andere route en kortere afstand.

  • De A groep vertrekt als eerste, de volgende groepen vertrekken steeds een minuut later.

  • De wegkapitein wijst voor elke rit een navigator aan. Deze rijdt op rij 1,2, 3 of 4 en geeft de richting aan door middel van de eerder beschreven

   NTFU tekens.

  • Elke groep heeft twee wegkapiteins. Zijn er onvoldoende wegkapiteins, dan wijst de groep een dagleider aan, welke de taken van de wegkapitein waarneemt.

  • De afzonderlijke snelheidsgroepen mogen elkaar passeren conform de volgende procedure:

   • De snellere groep nadert de voorste groep pas als er voldoende ruimte en overzicht is om veilig te passeren,
   • De snellere groep geeft met diverse belsignalen aan dat ze de langzamere groep nadert,
   • De deelnemers van beide groepen gaan achter elkaar fietsen,
   • De achterste wegkapitein geeft met een dubbel fluitsignaal aan dat de snelle groep mag inhalen. 
   • De voorste groep houdt de benen stil totdat de achteropkomende groep is gepasseerd,
   • De snelle groep passeert de voorgaande groep zo snel mogelijk,
   • De ingehaalde groep gaat pas weer op snelheid fietsen als de afstand tot de voorgaande groep minimaal 250 meter is,
   • Het is niet toegestaan van groep te wisselen bij het passeren. 

 

Legetøj og BørnetøjTurtle