Hier de link naar de foto's en de link naar de video van de Land van Horne MTB toertocht 2019.

Shirt sponsors

Kalender

Sponsors

Login

Inschrijving voor Kalterherberg : 22 leden gaan mee

Het  fietsweekeinde Kalterherberg is dit jaar op 7 en 8 september. Deze mooie tocht naar de Eifel is één van de sportieve hoogtepunten van TWC Weert en wordt dit jaar voor de elfde keer georganiseerd. Op zaterdag fietsen we circa 130 km en op zondag 140 km. Zie verslagen voor uitgebreide verslagen van dit geslaagd weekeinde in voorgaande jaren.

 

Op de laatstgehouden ALV is het onderwerp uitstapje 2013 aan de orde geweest.

De aanwezige leden hebben kenbaar gemaakt de succesformule van de afgelopen jaren, Kalterherberg, te willen continueren.

Kalterherberg ligt circa 8 km ten zuiden van Monschau in de Eifel. Het terrein is dus behoorlijk geaccidenteerd. Ook deze tocht wordt gereden onder het motto samen uit, samen thuis. Naast de sportieve prestatie is het vooral ook een weekeinde van gezelligheid.

Daar we tijdig het hotel moeten reserveren is vroegtijdige inschrijving noodzakelijk. De organisatie vraagt je dan ook om in te schrijven voor 1 mei, zodat dan het definitieve aantal kamers doorgegeven kan worden. Inschrijven geschiedt door overmaking van 60 euro op rekeningnummer 1584.74.279 t.n.v. TWC Weert onder vermelding van Kalterherberg.

Zoals andere jaren zal dit uitstapje vrijwel kostendekkend zijn en daarom kan ter plaatse een gemaximeerde aanvullende bijdrage worden gevraagd voor consumpties.

Voor alle duidelijkheid de spelregels: het uitstapje gaat onder alle weersomstandigheden door en restitutie van inschrijfgeld is niet mogelijk, indien niet meer kan worden geannuleerd bij het hotel.

Als de weergoden ons zo goed gezind zijn als de afgelopen jaren dan belooft het bij voorbaat een geslaagd TWC Weert-weekeinde te worden.

U kunt zich al aanmelden via een e-mail naar Frits Roothans. Uw aanmelding is pas definitief als het inschrijfgeld voor deze tocht op de rekening van de vereniging is bijgeschreven.

Aangemeld voor deelname

1  Wim               11  Ton 21 Henk          
2  Johan 12  Juriaan  22 Cor          
3  Peter v z      23 Eric          
4  John 14  Peter v O  24 Jan B          
5  Frits R 15  Theo H            
6  Henk H 16  Nico C            
7  Michiel Z                
8  René 18  Gerard            
9  Patrick D 19  Hans J            
10  Derk B 20  Piet B            

 

 

Weekend Kalterherberg 7en 8 september 2013

 

Beste Kalterherbergfietser,

Over ruim een week is het zo ver!

Opnieuw gaan we met een groot aantal leden (22) van onze vereniging naar het ons vertrouwde hotel Hirsch in Kalterherberg bij Monschau. We gaan voor de elfde keer.

In elf jaar hebben we tien keer goed weer gehad. Dat geeft statistisch gezien goede hoop.

We verzamelen om 9.15 uur op de ons bekende verzamelplaats bij ’t Zuiderhuis aan de Emmasingel.

Ton Tindemans stelt opnieuw voor deze jaarlijkse tocht zijn luxe bus als volgwagen beschikbaar en onze vaste chauffeur in de persoon van Piet Bosch, dit jaar samen met Wim Jacobs, vergezelt de groep. Onze tassen met spullen voor onderweg en kleding voor in Kalterherberg kunnen in de volgwagen. Voor leden die een gedeelte van de route niet willen of kunnen fietsen biedt de volgwagen voldoende ruimte.

Om 9.30 uur vertrekken we voor onze tocht. Via Zuid-Limburg en Belgiё, waar de grote weg naar de grens met Duitsland voorzien is van een nieuw wegdek, bereiken we hotel Hirsch in Kalterherberg, Duitsland.

Omstreeks 13.00 uur zullen we in Gemmenich de lunch gebruiken. We hopen om circa 17.00 uur in het hotel aan te komen.

Daar kunnen we onze eerste dorst lessen, de kamersleutel in ontvangst nemen, douchen en omkleden, om vervolgens rond 19.30 uur aan te schuiven voor het diner.

Zondagmorgen hebben we om 8.30 uur het ontbijt. Hierna is het tassen inleveren bij de volgwagen en we vertrekken dan omstreeks 9.30 uur voor de terugtocht naar Weert.

De terugtocht zal ook dit jaar weer via Robertville gaan. Het wegdek van het eerste deel van de terugtocht is in slechte staat, dus dat wordt goed opletten.

Rond 13.15 uur hebben we de lunch in café Lombok. We hopen om ongeveer 15.30 uur aan te komen bij ‘t Zuiderhuis in Weert.

In de volgwagen nemen we een aantal wielen, gereedschap, EHBO-koffer, fietspomp en plakspullen mee.

Wil ieder zelf denken aan: paspoort, regenkleding, reserve fietskleding, binnenbanden, kleding voor in Kalterherberg en persoonlijke verzorgingsmiddelen voor onderweg en in het hotel.

Indien iemand niet mobiel bereikbaar mocht zijn dan kan,in geval van nood het volgende telefoonnummer gebeld worden: 0031648618254.

Lijst van deelnemers

Jan Bosch                                           Juriaan Maarse

Piet Bosch                                            Eric van Meerwijk

Derk Bosscher                                    René Neele

Nico Caris                                            Peter van Osta

Johan Creemers                                Frits Roothans

Patrick Duysens                                 Ton Tindemans          

Theo Halfers                                       John de Veen

Henk Hanssen                                    Henk Weekers

Wim Jacobs                                         Cor Zabeau

Hans Jaspers                                      Michiel Zandbergen  

Gerard Kraaijvanger                           Peter van Zantvoort

                                              

                                  

Gezien de reserveringen die we hebben moeten doen gaat de tocht onder alle weersomstandigheden door.

We wensen alle deelnemers een prettige, sportieve tocht.

Namens het bestuur van TWC Weert

Frits Roothans


Legetøj og BørnetøjTurtle