Hier de link naar de foto's en de link naar de video van de Land van Horne MTB toertocht 2019.

Shirt sponsors

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
3
4
7
8
10
11
14
15
17
18
21
22
24
25
28
29

Mededelingen

 • Belangrijke data:

  11 oktober slotrit Wegseizoen

  8 november 7e editie Land van Horne MTB Toertocht geannuleerd

   Voor deelname geef je op via "agenda" 

Sponsors

Wieler Gemeente

Login

Welkom op de website van Toer- en WielerClub Weert

Corona Update!

Versoepelingen per 1 juli a.s.

maakt fietsen ingroepsverband

weer mogelijk

 

De Rijksoverheid heeft bekend gemaakt dat vanaf 1 juli de Corona maatregelen verder worden versoepeld. Dit betekent dat fietsen in groepsverband weer mag en tijdens de rit er geen 1,5 meter afstand meer tot elkaar gehouden hoeft te worden. De NTFU heeft de maximale groepsomvang laten vervallen maar hierbij wel de aanbevelingen vanuit verkeersveiligheidsperspectief de groep niet te groot te maken. De 1,5 meter maatregel is namelijk wel van toepassing op andere weggebruikers. Dus wil je snel kunnen invoegen moet de groep klein zijn.

Wat zijn de regels na 1 juli:

 • Het Coronaproef Wielerplan komt te vervallen
 • De 1,5 meter afstand is nog strikt van toepassing op de start- finishplaats
 • De maximale groepsomvang is 10 wielrenners
 • De 1,5 meter afstand in de groep is niet van toepassing tijdens de rit
 • De 1,5 meter afstand blijft strikt van toepassing voor andere weggebruikers
 • Elke groep heeft weer twee wegkapiteins en een routeleider, deze worden voor vertrek aangesteld
 • De coördinator blijft bestaan en stelt als enige de groepen samen. 

Wij wensen iedereen weer veel fietsplezier. 

 Onderstaande is van toepassing tot 1 juli 2020

 

 

Coronaproef fietsplan

TWC Weert

We zijn weer van start!

maar wel aangepast en

onder strikte voorwaarden

TWC Weert coronaproef fietsplan vanaf 1 juni 2020

Algemeen

Corona heeft ons al een tijdje in de greep. Fietsen in groepsverband is door de coronacrisis niet toegestaan. Er is veel verwarring op welke wijze de door de overheid genomen maatregelen en versoepelingen precies hun uitwerking hebben. Het is voor volwassenen weer toegestaan om in groepen in de buitenlucht te sporten, maar hierbij moet wel de 1,5 meter afstand in acht worden genomen. Dit is voor fietsen in groepsverband lastig, maar niet onmogelijk. Na overleg van o.a. de NTFU met de overheid is het vanaf 11 mei het advies om in groepen van maximaal 4 wielrenners te fietsen, waarbij naast de al bestaande regels, een aantal nieuwe regels in acht moeten worden genomen. Deze beperkingen zullen naar verwachting nog minimaal tot 1 september van kracht zijn. 

Om het contact met de leden niet te verliezen wil TWC Weert het fietsseizoen 2020 weer opstarten en wel vanaf maandag 1 juni (2e Pinksterdag). Om dit mogelijk te maken is een fietsplan opgesteld en voorgelegd aan de gemeente Weert. Op 17 mei heeft de gemeente Weert dit plan goedgekeurd en is de weg vrij om te starten. 

Basisplan

TWC Weert kent 4 snelheidsgroepen: een A, B, C en D groep. Door de grote omvang wordt in de B groep een B1 en B2 groep gevormd. Bij een grote opkomst kennen we dus uiteindelijk 5 groepen. 

Volgens het huishoudelijk reglement van TWC Weert mag de groep niet groter zijn dan 20 wielrenners. Dit aantal wordt tijdelijk (zolang de coronamaatregelen van toepassing zijn) teruggebracht naar 4 wielrenners. 

Voor elke snelheidsgroep wordt een afwijkende routekalender gemaakt om te voorkomen dat groepjes van 4, bewust of onbewust, gaan samensmelten. 

Elke snelheidsgroep kent een coördinator die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de groepjes van 4 wielrenners. Om dit efficiënt te kunnen doen moeten leden zich vooraf opgeven via de kalender op de website www.twcweert.nl . De coördinator instrueert de groepjes bij de start en laat ze met een interval van 2 minuten vertrekken. De coördinator kan zelf met het laatste groepje meefietsen. 

Door snelheidsverschillen of gelijke vertrekrichtingen van de verschillende snelheidsgroepen kan het zijn dat groepjes toch bij elkaar in de buurt komen. Als de verkeerssituatie het toelaat geeft de snelste groep door belsignalen aan dat zij gaat passeren. De langzamere groep houdt op dat moment de benen stil en laat de snellere groep passeren en gaat pas weer fietsen op het moment dat de snelste groep voldoende afstand heeft. 

Startplaats

We verzamelen op de startplaats op het Bassin. Gezien de omvang van het verwachte aantal deelnemers wordt de startplaats per snelheidsgroep gesplitst en verdeeld over het plein op het Bassin. 

Op de startplaats van de verschillende snelheidsgroepen is de 1,5 meter afstand houden van elkaar strikt van toepassing. De coördinator bewaakt dat iedereen zich aan de richtlijn houdt. 

We kennen de volgende startplaatsen:

A groep: Voor de Wertha Brewpub

B1 groep: Voor restaurant Barco

B2 groep: Voor New York Pizza

C groep: Voor café 't Anker

D groep: Voor restaurant Pasticcio

De Route

Elke snelheidsgroep heeft iedere zon- of feestdag een eigen route. Dit voorkomt dat meerdere snelheidsgroepen elkaar moeten passeren. 

De kalender wordt op deze wijze gevuld. Omdat de meeste leden zelf al hebben getraind, starten we met routes die normaal zijn in lengte voor deze tijd van het jaar. Voorlopig zullen er nog geen lange routes van meer dan 100 km gepland worden. 

Zolang de Coronamaatregelen tussen onze buurlanden niet zijn afgestemd, zullen er geen routes in de kalender opgenomen worden die door België of Duitsland lopen. 

Elke groep van 4 wielrenners moet minimaal 1 wielrenner in zijn midden hebben die een navigatiesysteem heeft met de juiste versie van de route en hierdoor de rol van routeleider kan vervullen. 

Daarom de dwingende oproep aan alle leden met een navigatiesysteem: zet de juiste routes op je navigatiesysteem zodat je de rol van routeleider kunt vervullen. Alle routes staan op het intranet van de website. 

Coördinatoren

Elke coördinator is verantwoordelijk voor een snelheidsgroep. In principe is er een vaste coördinator per snelheidsgroep. Is deze niet aanwezige dan vraagt hij een ander lid om als coördinator op te treden. 

Leden behorende bij een snelheidsgroep mogen zelf groepen van 4 wielrenners formeren waarbij de coördinator wel in kan grijpen als het niet lukt groepen van vier te formeren. 

Is het aantal deelnemers per snelheidsgroep oneven dan worden de laatste groepen kleiner. Bij 5 deelnemers een groep van 3 en 2, bij 9 deelnemers kan de coördinator ook kiezen voor 3 groepen van 3 wielrenners. 

Om het sociale contact te stimuleren is het wenselijk om de samenstelling van de groepen van 4 wekelijks te variëren. Het is echter aan de leden of ze hier gehoor aan willen geven

 

Taken coördinator: 

Samenstellen groepen van 4 waarbij elke groep een routeleider (met navigatie) heeft,

Bij de start controle op 1,5 m afstand en dat iedereen bij de juiste snelheidsgroep staat,

De groepen van 4 tijdig om de 2 minuten laten vertrekken,

Let op bij geven van het vertreksignaal dat er geen conflict ontstaat met het vertrekken van een groep van 4 uit een andere snelheidsgroep.

 

Coronamaatregelen en richtlijnen voor wielrenners

 

De standaard richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing:

- Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden. 

- Heb je koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. 

- Geen handen schudden

De verschillende snelheidsgroepen fietsen gescheiden routes om de kans met elkaar in contact te komen zo klein mogelijk te maken. Afwijken van de route is niet wenselijk,

De groepen die samen gaan fietsen mogen maximaal uit 4 wielrenners bestaan, 

Tijdens het fietsen met 4 wielrenners moet de 1,5 meter afstand in acht worden genomen. We fietsen achter elkaar (band op band). De afstand is dan ongeveer 1,6 meter tot 1,7 meter. Zie onderstaande voorbeelden:

 

Voorbeelden achter elkaar rijden: 

 

- Naast elkaar fietsen is toegestaan maar is niet wenselijk i.v.m. verkeersveiligheid. Door de 1,5 meter afstandsregel neem je een te breed deel van de weg in beslag. Wij fietsen dus niet naast elkaar maar strikt achter elkaar,

- Subgroepen mogen elkaar passeren conform de volgende richtlijnen;

- De snellere groep bepaalt of het verkeerstechnisch veilig is om op in te halen,

         - De snellere groep geeft met belsignalen aan dat ze de langzamere groep naderen,

         - De langzamere groep houdt de benen stil totdat de snellere groep is gepasseerd waarbij de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen,

        -  De snellere groep passeert de langzamere groep zo snel mogelijk,

        -  De langzamere groep gaat pas weer op snelheid fietsen als de afstand tot de snellere groep voldoende is, 

       -  Het is niet toegestaan van groep te wisselen bij het passeren.

- Spugen, hoesten en je neus schoonmaken, op welke wijze dan ook, zijn niet toegestaan in de subgroep. Is het noodzakelijk om dit te doen dan verlaat je tijdelijk de groep door op gepaste afstand achteraan te gaan rijden,

- Moet je met elkaar communiceren houdt dan 1,5 meter afstand,

- We fietsen alleen op Nederlands grondgebied. Het is vooralsnog niet toegestaan om de grens met België te passeren voor een toeristische tocht. I.v.m. mogelijk afwijkende regels in Duitsland zullen wij de Duitse grens niet    passeren. 

- Het huishoudelijk reglement van TWC Weert blijft onverminderd van kracht. Mocht een van bovenstaande punten conflicteren met het huishoudelijk reglement dan is het huishoudelijk reglement op dat punt niet van toepassing. 

- Wordt na afloop nog gebruik gemaakt van het terras, dan kan dat alleen met inachtneming van de 1,5 meter afstand en respecteren wij de instructies van de horecaondernemer. 

- Voor de binnenruimte is nog steeds een beperking van groepsvorming tot maximaal 30 personen. I.v.m. de omvang van de vereniging zullen leden van TWC Weert bij activiteiten van TWC Weert tot nader order geen gebruik maken van binnenruimtes met uitzondering van toiletgebruik waarbij wel rekening wordt gehouden met het maximaal aantal van 30 gasten dat binnen mag verblijven.

 

Wisselen van kopman

 

 

Algemene maatregelen

Voor iedereen is de nieuwe situatie wennen. Toch is het van groot belang voor de gezondheid van alle leden dat we ons strikt aan de bovenstaande richtlijnen houden. Dit betekent dat we elkaar nadrukkelijk aanspreken op het moment dat een van de richtlijnen niet nageleefd wordt. 

Als een lid positief getest wordt op Corona dan stelt hij het bestuur hiervan onmiddellijk op de hoogte. Zodat naast de GGD ook TWC Weert zelf contactonderzoek kan doen en andere leden kan informeren. 

Alle leden moeten zich er van bewust zijn dat indien de bovenstaande richtlijnen niet nageleefd worden, er door de overheid gehandhaafd kan worden. Dit betekent naast reputatieschade voor de vereniging dat er ook serieuze boetes uitgedeeld kunnen worden die op kunnen lopen tot € 390,- voor een individueel lid en € 4.000,- voor TWC Weert als organisator. 

Disclaimer

Alle leden nemen deel op eigen verantwoording. Ieder lid weegt zijn eigen risico af of het verstandig is om deel te nemen. Door het fietsen in kleine groepen van 4 wielrenners is de besmettingskans afgenomen maar nietweggenomen. Iedere deelnemer moet zich bewust zijn van dit feit. 

Legetøj og BørnetøjTurtle